EPS hammaddesi birçok farklı sektörde kullanılmakta olup,  EPS’den üretilen ürün çeşitliliğinin, kullanım alanlarının ve dolayısıyla firma sayısının artması, hammaddeye olan ihtiyacı arttırmaktadır. Tüketiciler bu hammaddeyi yurt içi ve yurt dışındaki üretim tesislerinden temin edebilmektedir. Talebin artması hammadde fiyatlarının giderek artmasına neden olmaktadır. Yurt içindeki firmalar ihtiyaç duyulan EPS Hammaddesini karşılanamadığı için tüketiciler, hammaddeyi yurt dışından temin etmek zorunda kalmaktadır. Gümrük masrafları, bekleme ve nakliye giderleri hesaplandığında tüketici için oldukça pahalı bir hal almaktadır.

Hammadde olarak EPS üretim tesisi büyük kapasiteli bir yatırım olduğu için oldukça maliyetlidir. Üretim kapasitesinin büyüklüğü nedeniyle kullanılan makine ve teçhizatlar da oldukça pahalıdır. Bu nedenle yurt içindeki EPS hammaddesi üreten firma sayısı oldukça sınırlı kalmıştır.

Mini EPS Üretim tesisi, daha az kurulum alanına ve personele ihtiyaç duyan, özellikle EPS tüketicilerinin kendi ihtiyaçları kadar granülün üretimini sağlamak için tasarlanan küçültülmüş bir üretim tesisidir. Tesis, hedeflenen üretim kapasitesine göre özel olarak tasarlanmakta olup, ilerleyen zamanlarda kapasite artırımına izin veren bir yapıda dizayn edilebilmektedir.

Sizde EPS hammaddesini yoğun bir şekilde kullanıyor, hammadde temininde sıkıntılar nedeniyle üretimde gecikmeler yaşıyor, hammadde fiyatlarının artışından rahatsızlık duyuyor ve en önemlisi kendi ihtiyacınız olan hammaddeyi kendi kontrolünüz altında üretmek istiyorsanız; Mini EPS Üretim Tesisi sizin için karlı bir yatırım olacaktır.

EPS Üretim Tesisine Sahip olmanın Avantajları

  • İhtiyaç duyulan EPS hammaddesinin tamamını veya bir kısmını kendisinin üretebiliyor olması,
  • EPS hammaddesini tedarik etmek için para ve zaman kaybı yaşamamak,
  • Satın alınan fiyattan daha ucuza hammaddeyi üretebiliyor olmak.
  • Mevcut üretim persoleni ile hammadde üretiminin de yapılabilecek olması.
  • Standart bir EPS hammaddesi üretim tesisine göre riskinin daha az olması.
  • Standart bir tesise oranla ihtiyaç duyulan alanın çok daha az olması.
  • Tüketim kapasitesine göre değişmekle birlikte ortalama 1-2 yılda yatırım parasını çıkaran bir sistem olması.
  • EPS hammaddenin nakliyesi, depolanması, gümrük masrafları vb. giderlerin en aza inmesi.
  • İlerleyen yıllarda ihtiyaca ve büyümeye göre takviye üretim alanlarının sisteme eklenebiliyor olması.