Test ve Devreye Alma

Test ve Devreye Alma

Test ve devreye alma işlemi tüm ekipmanların enerjilendirme öncesi saha testlerinin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi, bağlantıların ve tankların test edilmesi, elektriksel cihazların çalışır duruma getirilmesi ve sistemin işletmeye alınmasıdır. Ayrıca yatırımcının talebi doğrultusunda, işletme ve bakım operatörleri ile mühendisler tam olarak yetişinceye kadar, 1 yıl (veya daha fazla) fabrikada BFM Chemical deneyimli personeli bulundurulabilir.