EPS HAMMADDE FABRİKASI KURUYORUZ

BFM Chemical Neler Yapar?

BFM Chemical arazi temini ve inşaat dışında kalan aşağıda kayıtlı tüm işlerin sorumluluğunu alarak, sıfırdan başlayıp üretim aşaması dahil anahtar teslimi EPS fabrikaları kurmaktadır.

Danışmanlık Hizmetleri

Bir tesisin doğru bir şekilde işletilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Daha önce EPS üretimi hakkında hiçbir bilgisi olmayan yatırımcılarımıza, ihtiyaç duyulan hammaddenin temin edilmesinden, uygun nitelikteki personellerin işletmeye dahil edilmesi, personelin eğitilmesi, imal edilen ürünlerin depolanması, proseslerin seçilmesi, ÇED raporu için gerekli bilgilerin verilmesi ve tesis işletilmesine kadar ihtiyaç duyabilecekleri her türlü konuda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yatırım Fizibilitesi

Yapılacak olan yatırımın sadece maddi imkanlarının seferber edilerek sonuca ulaşması yeterli değildir. Proje yatırım yerinin, kapasitesinin, oluşacak masrafların, kurulacak ekibin önceden belirlenmesi ve yapılan analizlerle karlılık oranlarının hesaplanarak, yatırım geri dönüş süresinin tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yatırım fizibilitesinin oluşturulması sürecinde, deneyim ve tecrübelerimizin ışığında müşterilerimize destek vermekteyiz.

Proses Tasarımı ve Mühendislik Çalışmaları

Bilindiği üzere EPS’ nin imalatında farklı tanecik boyutları elde edilebilmektedir. Kullanıldığı alana göre ihtiyaç duyulan tanecik boyutları farklılık göstermektedir. İstenilen tanecik boyutu için uygun reçetenin oluşturulması ve uygulanması bilgi, uzmanlık ve en önemlisi tecrübe gerektirmektedir. Bu nedenle tecrübeli ve uzman kadromuzla gerekli mühendislik çalışmaları sonucunda istenilen tanecik boyutlarına uygun proses ve tesis tasarımları geliştirebilmekteyiz.

Tesis Kurulumu

Bir tesisin doğru planlanarak kurulmuş olması, tesisin işletilmesi sürecinde çalışma verimini etkilemektedir. Tesis kurulumunun ardından yapılacak tüm tadilat ve eklemeler ilerleyen dönemlerde zorluklara neden olmaktadır. Bu nedenle, laboratuvar, depo, üretim alanları detaylı bir şekilde ilerleyen zamanlardaki büyüme hedefleri de göz önüne alınarak planlanmalıdır. Profesyonel çözümler üretebilen tecrübeli kadromuz, fizibilite çalışmasında belirlenen koşullara yönelik, size en uygun tesis planlamasını yaparak, kurulumunu gerçekleştirmektedir.

Test ve Devreye Alma

Test ve devreye alma işlemi tüm ekipmanların enerjilendirme öncesi saha testlerinin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi, bağlantıların ve tankların test edilmesi, elektriksel cihazların çalışır duruma getirilmesi ve sistemin işletmeye alınmasıdır.

Ayrıca yatırımcının talebi doğrultusunda, işletme ve bakım operatörleri ile mühendisler tam olarak yetişinceye kadar, 1 yıl (veya daha fazla) fabrikada BFM Chemical deneyimli personeli bulundurulabilir.